Tu znajdziesz aptekę pełniącą dyżur w Zielonej Górze.

statystyka

Chcesz umie?ci? swoj? aptek? na naszym portalu?
Umów spotkanie z naszym konsultantem telefonicznie: 668 500 809 lub napisz na kontakt(at)apteki.zgora.pl

B?d? pierwszy!
O miejscu na portalu decyduje kolejno?? zamówienia. B?d? pierwszy i dodaj swoj? aptek? ju? teraz!

Dlaczego warto doda? aptek? do naszego spisu?
Apteki.zgora.pl to pierwszy w mie?cie portal zawieraj?cy spis aptek w Zielonej Górze, dzi?ki któremu klienci bez problemów o ka?dej porze znajd? Twoj? aptek?.

Apteka dy?urna? Nic prostszego!
Tylko na naszym portalu masz mo?liwo?? dodania informacji o tym, ?e Twoja apteka w danym dniu pe?ni dy?ur. Nie ma potrzeby wertowania gazety w poszukiwaniu czynnej apteki. Klient, który odwiedzi nasz serwis b?dzie wiedzia?, gdzie w nag?ym przypadku uda? si? po leki.

Pe?ne dane Twojej apteki.
Og?oszenie zamieszczone na portalu zawiera pe?ne dane teleadresowe Twojej apteki oraz godziny otwarcia. Mo?esz tak?e doda? informacje o rabatach, szcz??liwych godzinach ze zni?kami i do??czy? map? dojazdu.

Poczta elektroniczna dla Ciebie!
Aptekom, które dotychczas nie posiada?y w?asnego konta e-mail oferujemy utworzenie skrzynki pocztowej z nazw? Twojej apteki np. twojanazwa@apteki.zgora.pl

B?yskawiczna realizacja zamówienia!
Posiadaj?c wymagane materia?y dzi?ki konsultantowi ka?de zamówienie realizujemy i publikujemy w bardzo krótkim terminie. Zacznij zarabia? od teraz!